Anna Renuka Ferm

Avisbilde1

Mitt projekt handlar om arbetsbord. Jag har sett på dem som ett redskap, och hur de med sin utformning underlättar till det arbete som skall utföras. Hyvelbänken har varit min främsta referens, och jag har jobbat med situationen att tillreda mat och inta måltider.

Telefon:

+47 936 76 417

E-post:

annarenuka@gmail.com
Anna Renuka Ferm
Anna Renuka Ferm