Sunniva Sunde Krogseth

Avisbilde1

Et portrett av et menneske i form av en bok med tekst og illustrasjon. Utgangspunktet for teksten er lydopptak av samtale. I dette prosjektet er virkelighetsoppfattelse sentral.

Telefon:

+47 416 56 286

E-post:

sunniva.krogseth@gmail.com

Nettside:

http://www.sunnivakrogseth.com
Sunniva Sunde Krogseth
Sunniva Sunde Krogseth
Sunniva Sunde Krogseth
Sunniva Sunde Krogseth
Sunniva Sunde Krogseth