Vibeke Hauge

Avisbilde1

Prosjektet handler om hvordan design kan forbedre digitale læremidler brukt i den videregående skolen. Dette kan for eksempel være et læremiddel som skal forklare karbonkretsløpet eller befolkningsvekst. Jeg har vært opptatt av å involvere og samarbeide med andre aktører, som lærere og fageksperter. Jeg ønsker å forstå hva som gir en god brukeropplevelse (som når og hvordan læremiddelet blir brukt), og utnytte læremiddelets visuelle egenskaper, som farger, posisjon og størrelse.