Veronica Skogvold Navekvien

Avisbilde1

I samarbeid med Blindern rehabiliteringssenter for rusmiddelavhengige har jeg jobbet med hvordan omgivelsene i deres lokaler kan optimaliseres for beboerne. Jeg har hatt fokus på rom som gir trygge rammer, mulighet til sosial trening og aktivitet.
Veronica Skogvold Navekvien
Veronica Skogvold Navekvien
Veronica Skogvold Navekvien
Veronica Skogvold Navekvien
Veronica Skogvold Navekvien
Veronica Skogvold Navekvien
Veronica Skogvold Navekvien
Veronica Skogvold Navekvien