Kristoffer Kjølberg

Avisbilde1

En sammenligning av gamle og nye kart synliggjør byens historie, der flere av de eldste veifarene gjennom Oslo finnes som gater, og 37-bussen følger mange av disse. Langs ruta ligger flere steder som har betydd mye for byens utvikling. Slik kan en hverdagslig busstur bli en historisk reise gjennom byen.

Telefon:

+47 452 70 199

E-post:

kristoffer.kjolberg@gmail.com

Nettside:

http://www.kristofferkjolberg.com
Kristoffer Kjølberg
Kristoffer Kjølberg
Kristoffer Kjølberg