Marius Hempel

Avisbilde1

Inspirert av hvordan barn leker, vil jeg gi barn muligheten til å skape sine egne rom til lek. Jeg har utviklet elementer som kan være utgangspunkt for lek eller selve leken. Enkle former gir frihet til å være kreativ på egne premisser.
Marius Hempel
Marius Hempel
Marius Hempel
Marius Hempel
Marius Hempel