Charlotte Kristine Kristiansen

Avisbilde1

Prosjektet mitt er et ventemøbel for Gardermoen flyplass. Målet er å skape et møbel som byr på stor variasjon og frihet, samt skjerme brukeren fra flyplassens høye aktivitet og kommersielle støy.
Charlotte Kristine Kristiansen
Charlotte Kristine Kristiansen
Charlotte Kristine Kristiansen
Charlotte Kristine Kristiansen
Charlotte Kristine Kristiansen
Charlotte Kristine Kristiansen