Åsmund Wivestad Engesland

Avisbilde1

Prosjektet har fokus på krymping av ferskt tre og koblingen mot andre materialer. Som designer har jeg tilrettelagt og satt i gang en prosess, men det er allikevel møbelet som til slutt ferdigstiller seg selv. Denne dimensjonen er med på å bevisstgjøre vårt forhold til objekter.
Åsmund Wivestad Engesland
Åsmund Wivestad Engesland
Åsmund Wivestad Engesland
Åsmund Wivestad Engesland
Åsmund Wivestad Engesland
Åsmund Wivestad Engesland