Nina Kolsrud

Avisbilde1

Prosjektet har fokus på sosialt læringsmiljø og hvordan jeg som designer kan bidra til å få unge voksne til å fullføre videregående skole. Ved å undersøke hvordan jeg kan tilrettelegge møbelet i rommet ved Elvebakken videregående skole, fylle åpne timer mellom ordinære fag og danne et attraktivt studiemiljø.
Nina Kolsrud
Nina Kolsrud
Nina Kolsrud
Nina Kolsrud