Birk Aas

Avisbilde1

Med min oppgave ønsker jeg å lage et møbel med fokus på eldre. Møbelet skal være til hjelp for eldre under dagligdagse situasjoner, samt være et møbel som kan være en del av et hvert hjem.
Birk Aas
Birk Aas
Birk Aas
Birk Aas
Birk Aas