Hans Chistian Elverhøi Thomassen

Avisbilde1

Jeg har undersøkt hvordan den nedlagte synagogen i Calmeyers gate kan utvikles for å utvide Jødisk Museum i Oslo. Prosjektet viser mulighetsstudier til bruk i et utviklingsarbeid som har pågått siden museet ble etablert der i 2003.

Telefon:

+47 958 23 972

E-post:

Hans.Christian.Elverhoi.Thomassen@khio.no